Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-18losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

I Konkurs na esej o poezji im. Zbigniewa Herbeta

data dodania: 2008-03-15

data zakończenia: 2008-04-15

data ogłoszenia wyników: 2008-05-15

organizator: KIT SŻP oraz Pismo literackie

adres: K. I. T.

strona www: free.art.pl/szp

mail: szp@free.art.pl lub red._akcja@wp.pl

I Konkurs na esej o poezji im. Zbigniewa Herbeta pod hasłem: "Potwór z Rovigo" ogłasza KIT SŻP oraz Pismo literackie "Red.". Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto zastosuje się do regulaminu. Nie ma ograniczeń wiekowych. Uczestnicy winni nadsyłać teksty w objętości do 10 stron wydruku komputerowego w 5. kopiach.

Prace prosimy opatrzyć godłem autora, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem, przesłać szczegółowe dane autora. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbol maskujący właściwą tożsamość autora.

Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane w: prasie literackiej, drukach zwartych, prasie ogólnopolskiej. Mogą być publikowane w drukach ulotnych, internecie, prasie lokalnej, radio i telewizji.

Jury będzie dodatkowo premiowało teksty odnoszące się w sposób niebanalny i odkrywczy do literackiej spuścizny Zbigniewa Herberta. Zgłoszenia nie spełniające regulaminowych wymogów, będą dyskwalifikowane. Można nadsyłać pod jednym godłem prace w obu kategoriach. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie, internetowo, telefonicznie, lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.

Wręczenie nagród, pod postacią medali oraz wkładów pieniężnych do skarbonek-świnek, odbędzie się w trakcie X Konfrontacji Literackich "Zgroza, zgroza", które odbędą się w Brzegu w dniach 15-18 maja 2008 roku.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz eseistyki oraz godeł i tekstów wybitnie nienagrodzonych.

Nagrodzone teksty będą brane pod uwagę przez kolegium redakcyjne do publikacji w jednym z przewidzianych w roku 2008 lub 2009 numerów pisma literackiego "Red."

Dodatkowe informacje:(077) 416-02-30 (w godzinach 10-18, od wtorku do niedzieli), 512 289 161 lub 0691 410 114 (całą dobę, acz z umiarem).

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji