Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XVII Konkurs Literacki o Złoty Syfon Stowarzyszenia Żywych Poetów Brzeg 2008

data dodania: 2008-03-15

data zakończenia: 2008-04-15

data ogłoszenia wyników: 2008-05-15

organizator: KIT SŻP oraz Pismo literackie

adres: K. I. T.

strona www: free.art.pl/szp

mail: szp@free.art.pl lub red._akcja@wp.pl

XVII Konkurs Literacki o Laur czyli Złoty Syfon Stowarzyszenia Żywych Poetów Brzeg 2008 pod sloganem przewodnim: "Zgroza, zgroza" ogłasza KIT SŻP oraz Pismo literackie RED.

Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto zastosuje się do regulaminu. Nie ma ograniczeń wiekowych.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: 1/ w kategorii "liryka"; 2/ w kategorii "proza". Prace konkursowe powinny wiązać się w treści i formie ze sloganem przewodnim konkursu, dopuszczalne są nawiązania nader luźne, swobodne, poprzez podobieństwa lub antytezy.

Uczestnicy winni nadsyłać zestawy: po 3 utwory poetyckie w 5. kopiach i / lub pracę prozatorską na temat w objętości do 10 stron wydruku komputerowego w 5. kopiach. Zestawy prosimy opatrzyć godłem autora, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem, przesłać szczegółowe dane autora. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbol maskujący właściwą tożsamość autora.

Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane w: prasie literackiej, drukach zwartych, prasie ogólnopolskiej. Mogą być publikowane w drukach ulotnych, internecie, prasie lokalnej, radio i telewizji.

Nadesłane zestawy wierszy oceni jury, złożone tradycyjnie z laureatów poprzedniej edycji konkursu posiłkowanych przez członków Stowarzyszenia Żywych Poetów oraz redaktorów Pisma Literackiego "Red.". Zgłoszenia nie spełniające regulaminowych wymogów, będą dyskwalifikowane. Można nadsyłać pod jednym godłem prace w obu kategoriach.

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie, internetowo, telefonicznie, lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.

Wręczenie nagród, pod postacią "Złotych Syfonów" oraz wkładów pieniężnych do skarbonek-świnek, odbędzie się w trakcie X Konfrontacji Literackich "Zgroza, zgroza", które odbędą się w Brzegu w dniach 15-18 maja 2008 roku.

W czasie IX Konfrontacji Literackich "Syfon" rozegrany także zostanie pomiędzy laureatami tegorocznymi a zeszłorocznymi (a tegorocznymi jurorami) Konkurs o nagrodę publiczności.

Laureaci A.D. 2008 zostaną zaproszeni do prac jury w roku 2009 oraz do udziału w XI Konfrontacjach Literackich "Syfon" (o ile te się odbędą).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz eseistyki oraz godeł i tekstów wybitnie nienagrodzonych. Nagrodzone teksty będą brane pod uwagę przez kolegium redakcyjne do publikacji w jednym z przewidzianych w roku 2008 lub 2009 numerów pisma literackiego "Red.".

Dodatkowe informacje:(077) 416-02-30 (w godzinach 10-18, od wtorku do niedzieli), 512 289 161 lub 0691 410 114 (całą dobę, acz z umiarem).

---
źródło: www.topos.iq.pl

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji