Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wł. Broniewskiego

data dodania: 2008-04-07

data zakończenia: 2008-07-31

data ogłoszenia wyników: 2008-11-21

organizator: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego pod patronatem Prezydenta Miasta Płocka

adres: Książnica Płocka, 09-400 Płock, ul. T. Kościuszki 6 z dopiskiem: Konkurs Poetycki

Uczestnikiem konkursu może być poeta, który w nadeśle zestaw pięciu wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nie nagrodzonych w innych konkursach.

Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki wierszy, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.

Zestawy wierszy zgłaszanych do konkursu - w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego, ewentualnie czytelnego rękopisu - należy nadsyłać w czterech egzemplarzach na papierze o formacie A4.

Nadsyłane na konkurs teksty powinny być opatrzone godłem (pseudonimem). Nazwisko, imię, dokładny adres autora oraz numer telefonu kontaktowego lub adres e-mailowy należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy. Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomie pokonkursowym oraz w prasie, radiu i telewizji bez zgody autorów i honorarium.

Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez organizatorów profesjonalne Jury złożone z krytyków literackich, poetów i przedstawiciele organizatora.

Przewiduje się następujący podział nagród i wyróżnień: "Liść dębu" I nagroda Prezydenta Miasta Płocka; II nagroda; III nagroda; Nagroda specjalna Dyrektora Książnicy Płockiej za wiersz o tematyce miłosnej; trzy równorzędne wyróżnienia, w tym jedno za wiersz o tematyce płockiej. Jury zastrzega sobie inny od powyższego podział nagród

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 21 listopada 2008 r.

---
źródło: www.topos.iq.pl

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji