Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

data dodania: 2008-05-05

data zakończenia: 2008-07-31

organizator: Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku

adres: Samorządowa Agencja Promocji i Kultury, ul. Wyszyńskiego 65, 78 – 400 Szczecinek

strona www: www.sapik.pl

mail: krystyna-mazur1@wp.pl

tel: 0 94 712-83-02

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku organizuje XIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „ MALOWANIE SŁOWEM „

· W konkursie mogą wziąć udział poeci zrzeszeni i niezrzeszeni w związkach twórczych, pod warunkiem ukończenia 15 roku życia.
· Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora:
zestawu od 3 do 5 utworów poetyckich w trzech czytelnych egzemplarzach rękopisu lub wydruku komputerowym.
· Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury), bądź reklamujących kolejne edycje konkursu.
· Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31.07.2008 r.
· Tematyka prac jest dowolna.
· Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy nienagradzanych w innych konkursach oraz niedrukowanych w wydawnictwach zwartych.
· Prace należy opatrzyć godłem ( prosimy nie stosować symboli graficznych), a w oddzielnej , zaklejonej kopercie należy umieścić dane o autorze – imię, nazwisko, adres, telefon, (e - mail) wiek, szkoła, zawód oraz informacje o dotychczasowych osiągnięciach literackich. Na kopercie należy umieścić dopisek „ Malowanie Słowem ".
· Organizator zapewnia nagrody pieniężne za: I miejsce– 1000,00 zł, II miejsce
– 600 zł, III miejsce – 400 zł; Nagroda specjalna dla Poety Regionu oraz wyróżnienia.
· Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród. Nagrody, które nie zostaną odebrane nie będą wysyłane pocztą i zostaną przekazane na konto innych konkursów poetyckich organizowanych przez SZOK.
· Laureaci konkursu zostaną w terminie do września 2008 r. powiadomieni o wynikach konkursu oraz zaproszeni na imprezę podsumowującą konkurs. Laureaci przyjeżdżają na własny koszt.
· Szczegółowych informacji zasięgnąć można w Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku ( tel. 0 94 712-83-02) strona internetowa: www.sapik.pl (konkursy)
· Organizator:
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury
ul. Wyszyńskiego 65
78 – 400 Szczecinek
e-mail: krystyna-mazur1@wp.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji