Portal Poetycki NAMIDA

· poezja · news · konkursy · katalog www · "Cite Sowa" ·

2021-03-08losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Regulamin regulamin

Jednym z podstawowych celw jest stworzenie serwisu opartego na zaufaniu. Dlatego te poniszy regulamin nie jest szczegowy. Okrela gwne wytyczne, dziki ktrym moliwe jest dobre funkcjonowanie Portalu.

Z mi chci wysuchamy opinii oraz sugestii, szczeglnie tych krytycznych. adne pytanie nie zostanie pozostawione bez odpowiedzi.


 1. Portal Poetycki "Namida" jest serwisem niezalenym.

 2. Osob odpowiedzialn za techniczne funkcjonowanie i rozwj oraz dobr czonkw Redakcji jest Administrator.

 3. Prezentowane treci s uzalenione od oceny i opinii Redakcji.

 4. Propozycje literackie moe skada kada zainteresowana osoba.

  1. nie wszystkie bd akceptowane ze wzgldu na:

   • niski poziom (nieciekawa tre, czsto powtarzana w innych utworach, itp.);

   • bdy ortograficzne;

   • pisanie "WIELKIMI LITERAMI" caego tekstu;

   • etc.

  2. ograniczenie w iloci nadsyanych propozycji tygodniowo:

   • 1-2 wiersze;

   • 2-3 haiku;

   • pozostae ogoszenia w miar potrzeb (konkursy i news);

  3. w przypadku przysyanych informacji do dziaw: "konkursy" i "news" zastrzegamy sobie prawo do: poprawek, skracania, etc. bez ingerencji w sens wiadomoci;

  4. treci naruszajce uczucia innych, lub w jakikolwiek sposb obraajcy godno kogokolwiek nie bd publikowane;

  5. zabronione jest skadanie propozycji prac nie wasnego autorstwa lub bez zgody Autora;

  6. przyjmowane bd zgoszenia tylko w jzyku polskim;

  7. akceptujemy tylko zgoszenia nadsyane poprzez formularz www, zaczniki pocztowe, odsyanie do stron autorskich w celu przejrzenia, etc. nie bd rozwaane;

 5. Dane osobowe.

  1. wysyajc zgoszenie Autor wyraa zgod na opublikowanie swoich danych osobowych na stronie w postaci imienia i nazwiska;

  2. pozostae dane zawarte w formularzu, su tylko do ewidencji i uytku wewntrznego magazynu, w celu zapewnienia w przyszoci identyfikacji danej osoby;

 6. Na adres e-mail podany podczas zgoszenia propozycji publikacji, moe zosta wysana informacja na temat:

  • akceptacji i dodania danego utworu;

  • nowych konkursw organizowanych przez www.namida.pl lub serwis partnerski;

  • wanych zmian dotyczcych dziaalnoci serwisu;

  • innych wanych informacji;

  Oczywicie nie bdzie to naduywane do celw reklamowych, ani do wysyania spamu, ani innej adnej typowej dziaalnoci, ktra moe podrani odbiorc.

 7. W przypadku kwestii spornych najwysz instytucj jest Administrator.

 8. Redakcja Poetyckiego Poetyckiego Namida zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany Regulaminu.

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji